Årsskrift 1996

Indholdsforetegnelse

 • Den befæstede kyst
  Hals Skanse blev fuldt udbygget i 1653-54 og senere, i forbindelse med Englandskrigene i 1801-14, fulgte Hou Batteri
  Af Henrik Gjøde Nielsen
 • Omkring Ulsted
  En rundtur til lokaliteter som Rimmervej med K.P.Andreasens fotoatelier, og Rimmen Skole samt Gettrup Mark med Gettrup Hovedgaard og Store Vadsholt
  Af Leo Laursen
 • Rugholm
  – hørte i 1519 til Kronens gods. Lidt vest for stedet, på Skovbakhus jorder, har udgravninger vis spor af bebyggelser fra yngre stenalder og førromerske jernalder
  Af Klem Thomsen
 • Vester Hassing Nord
  Rasmusmose og Knoldgaards Mose støder op til hinanden og har begge siden middelalderen været leverandør af de uundværlige tørv til hele egnen
  Af Klem Thomsen
 • Fællesjordene i Stae
  Efter udskiftningen i 1800 fik Staae – helt enestående – lov til at beholde 5 arealer af det tidligere overdrev som umatrikuleret fællesjord til glæde for alle beboere.
  Af Karsten Vestergaard
 • Gaaser Kirke
  Gaaser og Holtet hører til Øster Hassing Sogn, men måtte vente helt til 1903 før man slap for den lange tur til kirken i Øster Hassing
  Af Allan Jensen