Årsskrift 2015

Indholdsforetegnelse

 • Barndomserindringer fra Hou 1934 – 1942
  Af Betty Jensen
 • Børneliv under besættelsen
  Tegninger og fotos fra Hals Arkivs samling
 • Flygtninge skæbner i Hals 1945
  Om bl.a. familien Poschmann og familien Lobhagen
  Af Niels Jørgen Pedersen
 • Krogaarden i Vester Hassing
  Magnus Kaasgaards erindringer
  Indsamlet af Johannes Elsnab
 • Beretning om Hals Lodseri under besættelsen
  Af Albert Martin Jensen, lods i Hals 1939-1965
 • Hallo igen!
  Af Hals Møllelaug
 • Hals Arkiv nedpakket, men ved godt mod
  Af Tove Michelsen
 • Hals Museum
  Af museumsinspektør Thea Højvang Rasmussen