Samlinger

Hals Arkiv har omkring 18000 billeder og 1500 arkiver. (Oktober 2023) Vores dækningsområde er hele den gamle Hals Kommune.

Billeder
Hals Arkiv modtager gerne billeder, både som gave og til låns. Vi er interesseret i billeder fra hele den gamle Hals Kommune.
Får vi dem som gave bliver giveren registreret, og vi registrerer efterfølgende hvert enkelt billede i vores digitale arkivsystem og gemmer det i vores fotosamling. Får vi dem til låns, skanner vi hvert billede i høj opløsning og gemmer dem på vores harddiske. Giveren bliver registreret, og vi registrerer hvert enkelt billede i det landsdækkende digitale arkivsystem.

Arkiver
Smid ikke noget ud! – Vi modtager gerne dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer, kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer, dagbøger, erindringer, scrapbøger, regnskaber og protokoller fra foreninger og virksomheder – og meget mere. Vi modtager helst de originale dokumenter, de vil blive omhyggeligt opbevaret og registreret. Kig i gemmerne – både hos dig selv og familien – der er måske ”arkivguld”

Nedenstående punkter forsøger at give et indtryk af mangfoldigheden i vores samlinger:

 • Arkivalier – Hals Arkiv råder over mange hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd om byernes og egnens historie. Heraf stammer en væsentlig del fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.
 • Virksomhedsarkiver består typisk af regnskaber, korrespondance og forhandlingsprotokoller.
 • Foreningsarkiver er typisk vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemsfortegnelser samt materiale fra arrangementer og mærkedage i foreningens liv.
 • Privatarkiver kan være brevsamlinger, skudsmålsbøger, dagbøger.
 • En stor fotosamling.
 • Fotograf K.P. Andreasens glasnegativsamling
 • Anna Myrhøjs samling.
 • Scrapbøger med avisklip.
 • Diverse materialer vedrørende slægtsforskning, folketællinger og kirkebøger, bl.a. afskrevne folketællinger.
 • Hals Avis.
 • Håndbogsamling.