Samlinger

Hals Arkiv har omkring 18000 billeder og 1500 arkiver. (Oktober 2023) Vores dækningsområde er hele den gamle Hals Kommune.

Billeder: Hals Arkiv modtager gerne billeder, både som gave og til låns. Vi er interesseret i billeder fra hele den gamle Hals Kommune.
Får vi dem som gave bliver giveren registreret, og vi registrerer efterfølgende hvert enkelt billede i vores digitale arkivsystem og gemmer det i vores fotosamling. Får vi dem til låns, skanner vi hvert billede i høj opløsning og gemmer dem på vores harddiske. Giveren bliver registreret, og vi registrerer hvert enkelt billede i det landsdækkende digitale arkivsystem.
Arkiver: Smid ikke noget ud! – Vi modtager gerne dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer, kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer, dagbøger, erindringer, scrapbøger, regnskaber og protokoller fra foreninger og virksomheder – og meget mere. Vi modtager helst de originale dokumenter, de vil blive omhyggeligt opbevaret og registreret. Kig i gemmerne – både hos dig selv og familien – der er måske ”arkivguld” :

Nedenstående punkter forsøger at give et indtryk af mangfoldigheden i vores samlinger:

 • Arkivalier – Hals Arkiv råder over mange hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd om byernes og egnens historie. Heraf stammer en væsentlig del fra privatpersoner, foreninger og virksomheder.
 • Virksomhedsarkiver består typisk af regnskaber, korrespondance og forhandlingsprotokoller.
 • Foreningsarkiver er typisk vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemsfortegnelser samt materiale fra arrangementer og mærkedage i foreningens liv.
 • Privatarkiver kan være brevsamlinger, skudsmålsbøger, dagbøger.
 • En stor fotosamling.
 • Fotograf K.P. Andreasens glasnegativsamling
 • Anna Myrhøjs samling.
 • Scrapbøger med avisklip.
 • Diverse materialer vedrørende slægtsforskning, folketællinger og kirkebøger, bl.a. afskrevne folketællinger.
 • Hals Avis.
 • Håndbogsamling.