Frivillig ved Hals Arkiv

MERE END BARE ET ARKIV – FRIVILLIGE OG AKTIVITETER: Vi er et foreningsdrevet arkiv med ca. 300 medlemmer, og dækningsområdet er den tidligere Hals Kommune. Vi er således et af de største lokalarkiver i Aalborg Kommune. Hals Arkiv har 20 aktive frivillige, men også en gruppe af løsere tilknyttede, der hjælper med skiftende opgaver og projekter. Aldersgruppen er 55+.

Ca. 10 frivillige er beskæftiget med registrering af arkivalier og billeder i den landsdækkende database www.arkiv.dk, med omkring 2000 registreringer om året. Andre frivillige arbejder med scanning af billeder og glasnegativer. Formidling af lokalhistorien har en høj prioritet i form af beskrivelser af huse og gårde, lokalhistoriske artikler og årsskrift. Desuden bruges en del tid på besvarelse af forespørgsler til arkivet samt løbende udbygning af hjemmesiden med lokalhistorisk materiale og vedligehold af vores IT mv.    

BLIV FRIVILLIG: Du deltager med det, der interesserer dig og i det omfang du har tid.
Vi har mange opgaver – og du er velkommen til selv at byde ind med flere ideer. Registrering af billeder kan man sagtens sidde hjemme med, når man først er lidt udlært.

Er du interesseret i at indgå i vores hyggelige fællesskab omkring lokalhistorien i den gamle Hals Kommune så kontakt arkivleder Tove Michelsen, 26152705,

August 2022