Fotograf K.P. Andreasen

Scanning, digitalisering og registrering af fotograf K.P. Andreasens fotosamling

Tove Michelsen

Hals Arkiv ligger inde med hundredvis af fotograf K.P. Andreasens dejlige billeder, og flere kommer til hele tiden. Vi har en stor samling af hans glasnegativer, som vi ønsker at bevare gennem scanning. Vi har søgt VELUX FONDEN om støtte til projektet, og vi har fået positivt svar på ansøgningen, så vi nu kan købe gode scannere og andet grej.

Fotograf K.P. Andreasen og hustru Mette Marie, Ulsted. De var begge aktive i husflidsbevægelsen. Billedet er fra engang i 1930erne.

K. P. Andreasen bosatte sig i barndomshjemmet, et husmandssted på Ulsted Rimmer, i 1902. Han var oprindelig udlært møllersvend, men hans hovederhverv blev fotografiet, og han blev en meget dygtig og meget brugt fotograf i næsten 40 år. Han var formand for afholdsbevægelsen og husflidsbevægelsen og han forestod opførelsen af et forsamlingshus i Ulsted i 1904. Hans virkeområde var både den gamle Hals kommune og nabokommunerne.  Han har fotograferet portrætter, familiegrupper, folkehold på gårde, arbejdsliv, som høstarbejde, kartoffeloptagning, grøftegravning, fiskeri, havneliv og meget mere. Han cyklede også omkring og tog billeder af aktuelle begivenheder, som da et engelsk fly nødlandede på en mark ved Klitgård. Han kom vidt omkring, og i vores arbejde med at indsamle billeder støder vi ofte på hans fotografier i de familiealbums vi låner til scanning og registrering.

Hals Arkivs projekt omkring K.P. Andreasen går i gang i foråret 2020. I projektet vil vi rense og scanne glasnegativer og derefter registrere dem i arkiv.dk, vi vil indsamle flere billeder gennem en indsamlingskampagne, hvor vi låner fotoalbums til scanning, og vi vil afholde historiske værksteder, hvor deltagerne skal hjælpe os med at identificere de billeder vi ikke har oplysninger til.  Vi vil gerne afslutte projektet med udstillinger og en bog om K.P. Andreasen.

Kunne DU tænke dig at være med i projektet og arbejde med de historisk meget interessante billeder? Lidt PC-erfaring på almindeligt brugerniveau er eneste forudsætning. Resten lærer vi sammen. Hals Arkiv nedsætter en arbejdsgruppe til at arbejde med projektet. Skriv eller ring til Hals Arkiv. Vi er selvfølgelig også interesserede, hvis du har billeder taget af K.P. Andresen.

Fotograf K.P. Andreasen og hustru Mette Marie, Ulsted. De var begge aktive i husflidsbevægelsen. Billedet er fra engang i 1930erne.