Hals Arkivs dækningsområde består af de sogne, hvis udstrækning svarer til den forhenværende Hals kommune, som fungerede i perioden 1970-2006, dvs. Hals, Ulsted, Vester Hassing og Øster Hassing sogne. Derfor tillader vi os at bruge navnet “Gl. Hals Kommune” for den side, hvis artikler ikke kan henføres under et enkelt bysamfund, da artiklens omfang er bredere og tit rummer alle de nævnte sogne.

Find vores billeder og arkivalier på den landsdækkende arkiv.dk

– søg i Hals Arkivs registreringer, f.eks. efter en adresse, et ejendomsnavn eller et personnavn
eller søg efter et erhverv (f.eks. smed) eller en begivenhed (f.eks. sølvbryllup)