Arrangementer

2. marts 2023, kl. 19 – 21, Konfirmandstuen Ulsted Kirke, Houvej 196, Ulsted. Arr.: Ulsted Sogns Menighedsråd og Hals Arkiv

Fotograf K. P. Andreasen, Ulsted , fotograf 1902-1941. – En uvurderlig kilde, en sand guldgrube til Ulsteds og hele egnens historie med tusindvis af billeder af folk, steder, huse, gårde, arbejdsliv og meget mere. Else Berthelsen og Asbjørn Thomsen fortæller om Hals Arkivs arbejde med den gamle fotografs glasnegativer, om scanning og registrering og forsøg på identifikation af motiverne.

Gratis. Kaffe og småkager 20 kr.

9. marts 2023, kl. 19 – 21, Sognegården Ladegården, Østergade 32, Hals. Arr.: Hals Arkiv, Maritime Oplevelser – Hals Havn, Hals Sogns Menighedsråd.

Hals Arkiv og foreningen Maritime Oplevelser – Hals Havn, afholder historisk værksted om lodseriets historie i Hals – lodsbåde, lodsbygninger mm. Masser af billeder og orientering om projektet med renovering af Lodsen 4.

Gratis. Kaffe og småkager 20 kr.

27. marts 2023, kl. 19 – 21, Sognegården Ladegården, Østergade 32, Hals

Generalforsamling Hals Museumsforening og Arkiv, Sognegården Ladegården, Østergade 32, Hals

Alle er velkomne. Dagsorden ifølge vedtægter.

20. april 2023, kl. 19-21, Øster Hassing Forsamlingshus, Houvej 262 b, Øster Hassing. Arr.: Øster Hassing Borgerforening og Hals Arkiv

19.00 – 19.10: Tove Michelsen indleder med kort beskrivelse af Hals Arkivs arbejde og projektet ”Huse i Øster Hassing”

19.10 – 20.00: Ole Munk fortæller om gårdmand Peter Ohlsen Carstens i Poppelgård.

20.00 – 20.15: Pause

20.15 – ca. 21.00: Simon Poulstrup fortæller om Øster Hassings historie gennem tiderne.

26. april 2023, kl. 19.00, Sognegården Ladegården, Østergade 32, Hals. Arr.: Hals Arkiv, Nordjyske Museer, Hals Sogns Menighedsråd.

Historiker Thor Bæch Pedersen fra Nordjyske Museer holder foredrag om Hals under besættelse og befrielse.

Foredraget vil omhandle befrielsesdagene i Hals og omegn, hvor en fåtallig lokal modstandsbevægelse skulle overtage kontrollen med området fra de omkring 600 tysker tropper som var udstationeret ved Hals. Der vil være beretninger om de dramatiske episoder som udspillede sig, med klipning af feltmadrasser, interneringer af formodede landsforrædere, minerydning og om det til tider anspændte forhold til tyskerne i befrielsesdagene. 

Gratis. Kaffe og småkager 20 kr.